ཁ་ཐོར་གྱི་རིགས།  ཀ (ཛ-5)  

༡ རྒྱལ་མཆོག་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོར་བསྔགས་པ་པདྨ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ། ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ། 

༢ དགེ་སློང་གི་ཕྱིར་བཅོས་དང་སྡོམ་ཚིག་དང་བཅས་པའི་བསླབ་བྱ་མདོར་བསྡུས། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

༣ དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་བརྗོད་བསྐལ་བཟང་རྒྱན་གྱི་ཕྲེང་བ། ཁ་ཆེའི་པཎྜི་ཏ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི།

༤ དགེ་སློང་གི་བསླབ་བྱའི་སྡོམ་ཚིག་འདུལ་བའི་སྙིང་པོ། འདུལ་བ་འཛིན་པ་དགེ་སློང་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན།

༥ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ། ཇོ་བོ་རྗེ།